Sint Christoffel

Tegenwoordig is reizen vanzelfsprekend maar in het verleden was dit een hele onderneming met gevaarlijke obstakels.
Vandaar dat pelgrims en reizigers zich richten tot de patroonheilige Sint Christoffel.
Veel Katholieke mensen leggen nog steeds een Christoffelbeeldje in hun auto om hen te beschermen.