Ontstekingssysteem van auto

Het ontstekingssysteem van een auto bestaat uit een accu, bougies en stroomverdelers die op het juiste tijdstip de ontbranding van het gecomprimeerde gasmengsel verzorgt. Ontdek hier de verschillende onderdelen die bijdragen tot de onstekening van de motor.