Oppervlaktereinigers voor lijmen

Dankzij een optimaal gereinigd oppervlak zullen lijmen en siliconen veel beter hechten. Wanneer er nog vet- of lijmresten op het oppervlak aanwezig zijn zal dit een negatief effect hebben op de verlijmen. Dankzij onderstaande oppervlaktereinigers krijgt het oppervlak de ideale voorbehandeling bij het verlijmen of afdichten van ieder type materiaal.